Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

CLO, spotřební a ekologické daně - AUDIT

Prověření stávajícího systému dovozu/vývozu zboží a správnosti uplatňování celních i netarifních opatření, včetně DPH, spotřebních/ekologických daní formou auditu upozorní na možné úspory (finanční, časové, administrativní) i případná rizika vyplývající z porušení celních a daňových předpisů.

Prověření postupů společnosti při dovozu a vývozu zboží a správnosti uplatňování cla, spotřebních/ekologických daní a netarifních opatření představuje velmi účinný způsob, jak odhalit skryté úspory a současně předejít nežádoucím doplatkům a sankcím.

Těšíme se na spolupráci s Vámi, na Vaše dotazy a komentáře (Kontakt).