Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství


Poskytujeme poradenské služby v oblasti mezinárodního obchodu, zaměřené na celní problematiku, spotřební /ekologické daně a obchodně-politická opatření při dovozu a vývozu zboží (podrobněji viz „Naše služby“).

Rádi Vám pomůžeme:
  1. naplánovat a nastavit obchodní transakce v souladu s předmětem našich služeb,
  2. identifikovat možné úspory nebo případná rizika, včetně jejich komplexního řešení prostřednictvím auditu,
  3. zastupovat vaší společnosti při jednáních se státními orgány.

Cílem našich služeb je najít taková společná řešení, která sníží náklady vaší společnosti na dovoz a vývoz zboží, nebo spotřební/ekologické daně a současně omezí rizika s tím spojená. (Kontakt)