Celní poradenství s.r.o.

Ivona Klabouchová

Petr Symanek

English Celní poradenství s.r.o. logo Celní poradenství

Hledáte úspory nákladů?

Platba cla, spotřebních či ekologických daní vždy představuje náklady společnosti a odráží se ve finální ceně zboží. Jste si jisti, že platíte (jen) to, co musíte?

Prevence je levnější než řešení problému

Diskuse v předstihu umožňuje identifikovat a využít možnosti úspor a zároveň omezit riziko nepředvídaných nákladů.

CLO, spotřební a ekologické daně - AUDIT

odhalí skryté úspory nebo rizika vztahující se k dovozu a vývozu zboží, ať už se týkají cla, administrativních nákladů nebo spotřebních/ekologických daní. Umožní až tři roky zpětně napravit zjištěné nedostatky a změnit současné postupy tak, aby byly celní a daňové předpisy dodržovány s minimálními náklady.

Máte správně nastavené postupy a každodenní komunikaci

ve vaší společnosti? Závažné problémy jsou podle našich zkušeností nejčastěji způsobeny nedostatečnou komunikací uvnitř společnosti a iluzí, že za celní problematiku odpovídá externí zástupce.Prosím, kontaktujte nás, máte-li jakékoliv otázky z oblasti cel, spotřebních a ekologických daní. Rádi s vámi prodiskutujeme vaše dotazy, poskytneme vám nezávislý odborný názor a doporučíme vám možná praktická řešení.

Dáváme přednost praktickým řešením a dohodám výhodným jak pro naše klienty, tak i pro kompetentní orgány státní správy.

Vítáme otevřenou diskusi o problémech a o variantách jejich řešení. (Kontakt)